در صورت داشتن هرگونه شکایات و یا نظر می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

۰۲۱-۴۴۴۲۱۸۰۸ (روزهای کاری از ساعت ۹ تا ۱۶)

E-mail: info@bilcee.ir

: bilcee.ir

: bilcee_ir

و چنانچه پیامی دارید می توانید از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید: